Voor het onderzoek naar mijn voorouders en hun overige afstammelingen heb ik gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

*    Allereerst wil ik diegene bedanken die mij van informatie hebben voorzien op welke wijze dan ook. Speciale dank gaat uit naar Cor, Leny, Ad, Ems,Rinus,Gurie,Adri,Theo,Martine,Jos,Henk,Louise,Robert,Jaap

*    Tevens wil ik de bekende genealoog C.C.J. Lans (1917-2000) bedanken voor het vele onderzoekswerk wat hij heeft gedaan en de literatuur die hij heeft achtergelaten. CCJ stamt af van wat de Bleiswijk tak wordt genoemd, maar deze vindt zijn oorsprong in de Krimpenerwaard tak. Ook gaat mijn dank uit naar Henk Lans ook afkomstig van deze tak, aangezien veel gegevens van hun afkomstig zijn.

*    Het boekwerk "Overzicht van de familie Burger"

*    Verwijzingen naar andere genealogie-sites:

*    Diverse bronnen van het CBG  www.cbg.nl

*    Diverse bronnen van het gemeentearchief Rotterdam: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/

*    Diverse bronnen van het Rijksarchief Zuid-Holland in Den Haag:  http://www.nationaalarchief.nl

*    Diverse bronnen van het streekarchief Krimpenerwaard te Schoonhoven. Sinds 1-1-2005                  ondergebracht bij Streekarchief Midden- Holland te Gouda, onderdeel van de groenehart archieven: http://www.groenehartarchieven.nl

*    Diverse bronnen van het Rijksarchief Utrecht: http://www.hetutrechtsarchief.nl

*    Informatie van de historische Kring Krimpen aan den ijssel: http://www.historischekringkrimpen.nl

*   En verder natuurlijk  genlias en www.digitalestamboom.nl